Link tải trọn bộ giáo trình HSK

1. GIÁO TRÌNH LUYỆN THI HSK 1

File bài tập (PDF): Tải xuống

File tập viết (PDF): Tải xuống

File giáo trình (PDF): Tải xuống

File nghe giáo trình (MP3): Tải xuống

File nghe bài tập (MP3): Tải xuống

2. GIÁO TRÌNH LUYỆN THI HSK 2

File bài tập (PDF): Tải xuống

File tập viết (PDF): Tải xuống

File giáo trình (PDF): Tải xuống

File nghe giáo trình (MP3): Tải xuống

File nghe bài tập (MP3): Tải xuống

3. GIÁO TRÌNH LUYỆN THI HSK 3

File bài tập (PDF): Tải xuống

File giáo trình (PDF): Tải xuống

File nghe giáo trình (MP3): Tải xuống

File nghe bài tập 1 (MP3): Tải xuống

File nghe bài tập 2 (MP3): Tải xuống

4. GIÁO TRÌNH LUYỆN THI HSK 4

1. Quyển thượng

File bài tập (PDF): Tải xuống

File giáo trình (PDF): Tải xuống

File nghe giáo trình (MP3): Tải xuống

File nghe bài tập (MP3): Tải xuống

2. Quyển hạ

File bài tập (PDF): Tải xuống

File giáo trình (PDF) : Tải xuống

File nghe giáo trình (MP3): Tải xuống

File nghe bài tập (MP3): Tải xuống

5. GIÁO TRÌNH LUYỆN THI HSK 5

1. Quyển thượng

File bài tập (PDF): Tải xuống

File giáo trình (PDF): Tải xuống

File nghe giáo trình (MP3): Tải xuống

File nghe bài tập (MP3): Tải xuống

2. Quyển hạ

File giáo trình (PDF): Tải xuống

File nghe giáo trình (MP3): Tải xuống

File nghe bài tập (MP3): Tải xuống

File bài tập (PDF): Hiện tại file này đã bị hỏng, khi tìm ra được bản PDF, trung tâm sẽ cập nhật cho các bạn.

Chúc các bạn sẽ học thật tốt nhé!

BÀI VIẾT KHÁC