[NGỮ PHÁP] CÂU VỊ NGỮ CHỦ VỊ |ZHONG RUAN|

[Ngữ pháp] Câu Vị Ngữ Chủ Vị

Hôm nay chúng ta sẽ đến với điểm ngữ pháp tiếp theo. Bài viết này tiếng Trung Online Zhong Ruan sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn ngữ pháp về “Câu Vị Ngữ Chủ Vị” trong tiếng Trung nhé!

>>Tham khảo: [Ngữ pháp] Định Ngữ Và Trợ Từ Kết Cấu

1. KHÁI QUÁT

Câu vị ngữ chủ vị là câu có cụm chủ vị làm vị ngữ

Vị ngữ là cụm chủ vị có tác dụng làm rõ chủ ngữ

Vị ngữ thường chính là vị ngữ động từ hoặc vị ngữ tính từ tạo thành

Chủ vị là chủ ngữ và vị ngữ với vị ngữ là cụm từ trong đó có một chủ ngữ riêng

2. Cách sử dụng Câu Vị ngữ Chủ Vị trong tiếng Trung

Cấu trúc ngữ pháp: CN1 + VN1 (CN2 + VN2)

Trong đó, CN1 và VN1 là cụm chủ vị chính, CN2 và VN2 là cụm chủ vị phụ.

Ví dụ:

最近我的生活很好 / zuìjìn wǒ de shēnghuó hěn hǎo /

Dạo này cuộc sống của tôi rất tốt

武老师的身体特别好 / wǔ lǎoshī de shēntǐ tèbié hǎo /

Sức khỏe của Thầy Vũ cực kỳ tốt

爷爷最近身体不太好。Yéyé zuìjìn shēntǐ bù tài hǎo.

Dạo này sức khỏe của ông nội không tốt lắm.

这次成绩怎么样?Nǐ zhè cì chéngjī zěnme yàng?

Thành tích lần này của cậu thế nào?

3.Các câu tiếng Trung chủ đề Câu Vị ngữ Chủ Vị

们在笑我 tāmen zài xiào wǒ

你会回答这个题吗?nǐ huì huídá zhège tí ma

你念这个会话吧 nǐ niàn zhège huìhuà ba

你答这个题吧 nǐ dá zhège tí ba

你的书有多少页?nǐ de shū yǒu duōshǎo yè

骑摩托车回家吧 nǐ qí mótuōchē huí jiā

我想听老师的故事 wǒ xiǎng tīng lǎoshī de gùshì

今天我们学到第十二页 jīntiān wǒmen xué dào dì shí èr yè

我的书有九百页 wǒ de shū yǒu jiǔ bǎi yè

师在笑什么? Lǎoshī zài xiào shénme

>> Tham khảo: [Ngữ pháp]: Trật tự câu trong tiếng Trung

Trên đây là toàn bộ NGỮ PHÁP về Câu Vị Ngữ Chủ Vị mà tiếng Trung Online Zhong Ruan gửi đến các bạn, mong nó sẽ giúp ích thật nhiều cho các bạn trong quá trình học tập tiếng Trung nhé!

Muốn tìm hiểu thêm về các khóa học online của tiếng Trung online Zhong Ruan thì có thể liên hệ:

+ Email: [email protected]

+ Hotline: 0979 949 145

+ Facebook: https://www.facebook.com/tiengtrungonlinezhongruan

+ Youtube: https://www.youtube.com/c/Ti%E1%BA%BFngtrungOnlineZhongRuan

Muốn tìm hiểu thêm về tiếng Trung online Zhong Ruan hãy xem tại đây

 

Bình luận

BÀI VIẾT KHÁC