Tag Archives: Lộc Đỉnh Ký

Lộc Đỉnh Ký là ai? Lộc Đỉnh Ký thời nào? Tiểu sử? Lộc Đỉnh Ký 2022

Lộc Đỉnh ký (hay Lộc Đỉnh Công) là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Kim Dung. Nhân vật Vi Tiểu Bảo thường được so sánh với AQ của Lỗ Tấn vì nói lên được tính cách chung của người Trung Quốc. Cuốn tiểu thuyết được viết từ năm 1969 đến năm 1972, và câu chuyện […]