Văn hoá Trung Quốc

Các giá trị văn hóa của một quốc gia ảnh hưởng đến tâm lý dân tộc và bản sắc dân tộc. Các nhận định giá trị và dư luận của hầu hết người dân được chuyển tải đến các nhà lãnh đạo quốc gia thông qua các phương tiện truyền thông và các kênh thông tin khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc ra quyết định đối ngoại của các nhà lãnh đạo. .

Những giá trị của văn hóa truyền thống Trung Quốc là gì? Đó là: hòa hợp, nhân từ, chính trực, lịch sự, khôn ngoan, trung thành, trung thành, hiếu thảo,… Giá trị cốt lõi đóng vai trò quan trọng hàng đầu là sự hòa hợp.

Đạo hiếu cũng là một giá trị rất quan trọng trong Nho giáo. “Hiếu kính, hiếu sinh, dưỡng lão, phát tiết” là bổn phận nhất định của con cái. “Khảo vì người cao tuổi, phụng dưỡng kẻ ít” là đức tính cơ bản nhất của gia đình.

Văn hoá đất nước trung quốc

Các giá trị văn hóa truyền thống của Trung Quốc có những biểu hiện rõ ràng trong lĩnh vực ngoại giao của Tân Trung Quốc. Chủ yếu thể hiện ở các khía cạnh sau:

Hài hòa nhưng khác biệt

Năm nguyên tắc chung sống hòa bình do Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đưa ra vào những năm 1950: “Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ lẫn nhau, không xâm lược lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi, và chung sống hòa bình.

”Đây là hiện thân của ý tưởng hòa hợp trong chiến lược đối ngoại của Trung Quốc. Trong nửa thế kỷ qua, Năm nguyên tắc chung sống hòa bình đã được tuyệt đại đa số các quốc gia trên thế giới chấp nhận và trở thành những chuẩn mực quan trọng điều chỉnh các mối quan hệ quốc tế.

Vào ngày 24 tháng 12 năm 2002, bài phát biểu của cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân trong chuyến thăm Hoa Kỳ đã làm sáng tỏ khái niệm "hòa hợp không có sự khác biệt" trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc.

Ông cho rằng hơn hai nghìn năm trước, nhà tư tưởng Khổng Tử của đất nước Trung Quốc đã đưa ra quan điểm “dĩ hòa vi quý”.

Hài hòa nhưng không giống nhau, khác nhau nhưng không mâu thuẫn với nhau. Sự hài hòa phát triển bằng cách cộng sinh, và sự khác biệt bổ sung cho nhau. “Hài hòa không chênh lệch” là quy luật quan trọng của xã hội và sự phát triển xã hội, đồng thời cũng là nguyên tắc mà con người cần tuân thủ trong cuộc sống và hành vi của mình, là bản chất của sự phát triển phối hợp của các nền văn minh khác nhau của nhân loại.

Chúng tôi tin rằng các nền văn minh, hệ thống xã hội và mô hình phát triển khác nhau trên thế giới nên trao đổi và học hỏi lẫn nhau, học hỏi từ thế mạnh của nhau trong cạnh tranh hòa bình và cùng nhau phát triển nhằm tìm kiếm điểm chung đồng thời giữ gìn sự khác biệt.

“Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau” là chính sách đối ngoại rất quan trọng được chính phủ Trung Quốc theo đuổi.

Khi các vấn đề nảy sinh trong công việc nội bộ của một quốc gia, các quốc gia khác sẽ can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia đó, nhân cơ hội này để thổi bùng ngọn lửa, phân nhánh thành một phe và đánh nhau từng phe. Loại can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác là trái đạo đức. Trong lịch sử cận đại của mình, Trung Quốc đã từng bị các cường quốc phương Tây xâm lược, cướp bóc và can thiệp vào công việc nội bộ, các cường quốc phương Tây đã buộc Trung Quốc phải ký một loạt các hiệp ước bất bình đẳng.

Nước lớn tôn trọng nước nhỏ

Lão Tử cũng đã nói: "Vì vậy giang hải có thể là Vua Trăm Thung, và vì hành động tốt của mình, ông ta có thể là Vua Trăm Thung. Vì điều đó không thể chối cãi, thiên hạ không thể tranh giành nó." có nghĩa là, "Sở dĩ giang hải có thể trở thành người đứng đầu ngàn suối trăm sông bởi vì nó luôn ở vị trí thấp nhất. Con người chỉ có thể thay đổi từ chiến đấu và tàn tật sang giúp đỡ cùng nhau. Chỉ khi cùng tồn tại và cùng thịnh vượng, xã hội loài người mới có hy vọng. "

Khi quan điểm này được áp dụng vào chiến lược đối ngoại của Trung Quốc, nó sẽ ủng hộ sự bình đẳng giữa các nước lớn và nhỏ. Đừng bắt nạt các nước nhỏ và yếu. Các cường quốc không nên sử dụng các giá trị và hệ thống chính trị của mình làm tiêu chuẩn để đánh giá các quốc gia khác, chưa nói đến việc khinh miệt, công kích hoặc thậm chí loại bỏ các quốc gia không đáp ứng các hệ thống giá trị và tiêu chuẩn thể chế của riêng mình. Bất kể là nước lớn hay nước nhỏ, tất cả các nước cần tôn trọng lẫn nhau, học hỏi thế mạnh của nhau, cùng tồn tại và cùng có lợi.

Viện trợ, đầu tư và thương mại của Trung Quốc cho các nước châu Phi không có bất kỳ điều kiện chính trị nào kèm theo, điều này phản ánh thái độ tôn trọng các nước nhỏ và nghèo của các nước lớn. Kể từ khi Trung Quốc phải gánh chịu nhiều hiệp ước bất bình đẳng do nước ngoài áp đặt và các điều kiện vay mượn bổ sung trong thời hiện đại, nó đã phải gánh chịu một nỗi đau sâu sắc. Vì vậy, Trung Quốc rất phản cảm và không đồng tình với việc thực hành cho vay đầu tư với các điều kiện chính trị. "Làm của người khác, không áp đặt cho người khác."

Trong xử lý quan hệ với các nước láng giềng, Chính phủ Trung Quốc đưa ra chính sách ngoại giao “láng giềng hữu nghị, hòa bình và thịnh vượng” Chính phủ Trung Quốc đã thúc đẩy mạnh mẽ đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên có vai trò quan trọng. “Tổ chức hợp tác Thượng Hải” cũng được thành lập và phát triển trên nguyên tắc cùng có lợi, hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc, Nga và 5 nước Trung Á, đã đạt được những thành tựu đáng kể trong 10 năm qua. Sự giao lưu, hợp tác bình đẳng của Trung Quốc với các nước láng giềng như Hiệp hội Đông Nam Á, Ấn Độ, Pa-ki-xtan ... thể hiện đầy đủ tư tưởng coi trọng nước nhỏ của nước lớn.

 thương mại của Trung Quốc

Chiến đấu hợp lý

Giá trị hài hòa, đối với mâu thuẫn không đối kháng, chúng ta nên cố gắng hết sức xử lý bằng các phương pháp thương lượng, phối hợp, cân bằng, để không phối hợp đạt được sự phối hợp và các mất cân bằng có thể đạt đến sự cân bằng. Tuy nhiên, đối với những mâu thuẫn đối đầu, như ngoại xâm đối với nước ta thì phải kiên quyết đánh trả tự vệ, dùng chiến tranh chính nghĩa để giải quyết các cuộc chiến tranh phi nghĩa. Có một câu cổ ngữ của Trung Quốc: "Nếu ai không xúc phạm tôi, tôi sẽ không xúc phạm người khác, nếu ai xúc phạm tôi, tôi sẽ xúc phạm người khác." giỏi chiến đấu, sử dụng trí tuệ chính trị và nhiều phương tiện để chiến đấu. "

Binh pháp Tôn Tử" của người Trung Hoa cổ đại cung cấp trí tuệ để đánh giặc. Vì vậy, văn hóa truyền thống Trung Quốc không chỉ có đạo Nho của Khổng Tử, mà còn có “Nghệ thuật đánh giặc”. Ví dụ, về vấn đề Biển Đông, trước việc Philippines khiêu khích các đảo thuộc chủ quyền của Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc đã cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp ngoại giao và đàm phán hòa bình, nhằm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của mình. vùng biển và hải đảo, khi cần thiết phải kiên quyết.

Thế giới là của công chúng, thế giới là một

Xã hội lý tưởng mà hệ thống giá trị văn hóa truyền thống Trung Quốc theo đuổi là “toàn thế giới là của công chúng, và thế giới là thống nhất”. Để đạt được mục tiêu lý tưởng này, giá trị của sự hòa hợp ủng hộ sự tôn trọng lẫn nhau, hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia, cùng tồn tại và có kết quả cùng có lợi. Những ý tưởng này được phản ánh rõ ràng trong chính sách đối ngoại của chính phủ Trung Quốc. Kể từ khi bước vào thế kỷ mới, “phát triển hòa bình”, “thế giới hài hòa”, “đôi bên cùng có lợi” đã trở thành chiến lược ngoại giao của Trung Quốc. Ngày 23 tháng 9 năm 2009, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đưa ra tại Liên hợp quốc "một khái niệm an ninh mới dựa trên sự tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi, bình đẳng và hợp tác".

Tìm bài viết qua từ khóa:

Tài liệu văn hóa Trung Quốc

Văn hóa đặc trưng của Trung Quốc

Thuyết trình về văn hóa Trung Quốc

Tiểu luận về văn hóa Trung Quốc

Văn hóa Trung Quốc bằng tiếng Trung

Tinh thần cơ bản của văn hóa Trung Quốc

Văn hóa Trung Quốc La gì

Môi trường văn hóa của Trung Quốc

Bình luận

BÀI VIẾT KHÁC