Câu chữ 把 và cách dùng của nó

CÂU CHỮ 把 VÀ CÁCH DÙNG CỦA NÓ 

1. Định nghĩa

Câu có vị ngữ là động từ mà dùng giới từ“ 把” và tân ngữ khác làm trạng ngữ được gọi là “câu chữ 把” . Biểu thị ảnh hưởng hoặc kết quả đối với người sự vật nào đó.

Có khi cùng biểu thị sự nhấn mạnh để làm rõ gì muốn nói.

Tham khảo: tài liệu học tiếng trung cho người mới bắt đầu

Ví dụ : 

Chủ ngữ + Trạng ngữ ( giới từ 把 + người tiếp nhận)+ Vị ngữ + Thành phần khác 

+他把鸡蛋吃了。

+我们把东西放在你那儿。

+他把论文交给马教授了。

+司机把老大娘送到火车站。

+你们把照相机带着 。

Chinh phục câu chữ 把 - Trung tâm Hoa văn SaigonHSK

2. Đặc điểm của câu chữ 把

 Chủ ngữ của câu chữ 把nhất định phải là chủ thể hành động hay là người nắm giữ sự vật là nơi xuất phát ra động tác mà động từ vị ngữ biểu thị.

Vd:

+他把那个剧本看完了

(剧本是“他”看的,而且“看完了”。用一般的句式表示是:他看完那个剧本了)

 

• Tân ngữ của giới từ把 trong câu chữ 把trên ý nghĩa thì : nó là đối tượng tiếp thu động tác mà do động từ vị ngữ biểu thị.

Vd: 

+ 我们把那只公鸡吃了

(“吃”的就是“公鸡”, 用一般的句式 表示是“我们吃那只公鸡了”)

• Vị ngữ của câu chữ 把 nhất định phải là động từ cập vật và thường ảnh hưởng và chi phối đến Tân ngữ của giới từ 把

Vd :

+他把头发剪短了( 可以说“剪头发”)

+我们把奖学金领来了( 可以说“领奖学金”)

• Sau động từ vị ngữ của câu chữ 把 thường mang những thành phần khác nói rõ ảnh hưởng hoặc kết quả động tác, thành phần khác sau động từ có thể là trợ từ động thái  了,着 các loại bổ ngữ hoặc động từ trùng điệp 

Vd: 

+你把瓶里的水喝了(助词“了”)

• Khi các động từ “在,到,成 ,给đảm nhiệm chức năng bổ ngữ của động từ vị ngữ thì dùng ” câu chữ 把”

Vd:

 +他把桌子上的笔放在盒子里了。

+ 他把那个小孩子抱到我面前。

+ 我把这些句子翻译成汉语了。

• Trước giới từ “把” có thể mang trạng ngữ 

Vd: 

+ 你会把雨衣穿上。

+他下星期四把研究计划送来。

• Hình thức phủ định của câu chữ 把 là dùng phó từ 没(有) trước giới từ 把

Vd:

+大会主席没把话讲完

+工作人员没把大会决议印出来

Tự học tiếng Hoa online thi HSK: Dạng câu có chữ 把 ( 把字句)

3. Những vấn đề khi dùng câu chữ 把

• Những động từ mà không có tác dụng chi phối đến người hoặc sự vật thì không thể đảm nhận chức năng vị ngữ trong câu chữ 把,cụ thể là:

+ Các động từ không biểu thị biến hóa,  thay đổi như : 是,有,在,像,性,等于……

+ Một số động từ biểu thị cảm giác tri giác như: 知道,认识, 觉得,同意……

+Các động từ không biểu thị hoạt động tâm lý như: 怕,喜欢,愿意,希望……

+Các động từ biểu thị sự bắt đầu kết thúc như: 开始,继续,出发……

+Các động từ biểu thị xu hướng như: 进,出,上,下……

+Các động từ biểu thị trạng thái Tĩnh của động tác: 做,站,立,躺…

 

• Tân ngữ của giới từ 把 thường có đại từ chỉ thị hoặc định ngữ khác, cũng có khi là người hoặc sự vật trong mối quan hệ song phương.

Vd:

他把盘子里的那条鱼吃了

(他吃的是:盘子里的那条鱼)

• Sau động từ, vị ngữ của câu chữ 把 phải có thành phần khác

+  Không thể chỉ dùng một động từ đơn âm.

Vd: 我们把录音机打开

Không được nói : 我们把录音机打

+ Trừ những động từ đơn âm có mang bổ ngữ kết quả ra còn các động từ trong âm khác( không mang bổ ngữ kết quả) thường không thể làm vị ngữ trong câu chữ 把

Vd: 他们已经把这个问题解决了

+ Bổ ngữ khả năng không thể dùng sau động từ vị ngữ trong câu chữ把

Không thể nói : 我把作业做得完

+Trợ từ động thái 过không thể dùng sau động từ vị ngữ của câu chữ 把

Không thể nói : 他把这种点心吃过

• Gặp một số kết cấu phức tạp đặt sau động từ vị ngữ thì cần phải dùng giới từ 把 rồi dời chúng đặt lên trước động từ vị ngữ.  Sau đây là các trường hợp cần dùng câu chữ 把thường gặp.

+ Khi động từ 在 làm bổ ngữ kết quả của động từ vị ngữ đằng sau nó có mang tân ngữ biểu thị nơi chốn thì dùng câu chữ 把

Vd: 

他把洗不净的衣服放在床上了

+Khi động từ 到 làm bổ ngữ kết quả của động từ vị ngữ đằng sau đó có mang tân ngữ biểu thị nơi chốn nói rõ người hoặc sự vật nhờ ảnh hưởng của nó mà đạt tới một vị trí nào đó thì dùng câu chữ 把

Vd: 把汽车开到大门口了

 

+ Khi Động từ 给 là bổ ngữ kết quả của động từ vị ngữ đằng sau đó mang tân ngữ biểu thị đối tượng cũng dùng câu chữ把

Vd: 把火车票交给了我

+ Khi động từ 成 làm bổ ngữ kết quả của động từ vị ngữ nào sau nó có mang tân ngữ biểu thị kết quả cũng dùng câu chữ 把

Vd: 我们把这些肯定句改成否定句

+ Khi sau động từ có mang tân ngữ biểu thị nơi chốn học bổng với xu hướng phức hợp thì phải dùng câu chữ 把

Vd: 大夫把那个病人送回家去了

• Khi biểu thị giả thiết hoặc biểu thị động tác mà thiếu sự chuẩn bị thì câu chữ 把 có thể dùng phó từ 不 biểu thị sự phủ định.

Vd: 我不想把这件事告诉他. 

Các bạn có thể cập nhật thêm nhiều video ngắn bổ ích của tiếng Trung ở đây nhé! https://zhongruan.edu.vn/6TZ14

Follow kênh học tập của trung tâm tại đây nha! https://zhongruan.edu.vn/fnxff 

Chúc các bạn học học tiếng Trung và ôn luyện thật tốt! 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *